Σχήματα MDF

Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να διακοσμηθούν με χρώματα, μελάνια ή χαρτιά.

Οι μάρκες μας